Οδηγίες γαστροσκόπησης (πρωί)

 • Νηστικοί την ημέρα της εξέτασης (ούτε νερό). Το προηγούμενο βράδυ της εξέτασης: ελαφρύ γεύμα.
 • 10 ημέρες πριν την εξέταση απαγορεύονται τα παρακάτω φάρμακα:
  • Ασπιρίνη, Salospir
  • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (Ponstan, Voltaren, Mesulid, Movatec κλπ)
  • Αντιαιμοπεταλιακά (Plavix, Iscover, Ticlodone, Ticlid κλπ)
  • Αντιπηκτικά (Sintrom)
  • *Επιτρέπεται η παρακεταμόλη (Depon, Panadol, Lonarid)
 • Οι ασθενείς προς γαστροσκόπηση παρακαλούνται να έχουν συνοδό, να μην οδηγούν και να μην αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας μετά την εξέταση.

Οδηγίες γαστροσκόπησης (απόγευμα)

 • Ελαφρύ πρωινό έως τις 09.00’ πμ. Νηστικοί μετά τις 09.00’ πμ (ούτε νερό).
 • 10 ημέρες πριν την εξέταση απαγορεύονται τα παρακάτω φάρμακα:
  • Ασπιρίνη, Salospir
  • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (Ponstan, Voltaren, Mesulid, Movatec κλπ)
  • Αντιαιμοπεταλιακά (Plavix, Iscover, Ticlodone, Ticlid κλπ)
  • Αντιπηκτικά (Sintrom)
  • *Επιτρέπεται η παρακεταμόλη (Depon, Panadol, Lonarid)
 • Οι ασθενείς προς γαστροσκόπηση παρακαλούνται να έχουν συνοδό, να μην οδηγούν και να μην αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας μετά την εξέταση.