Η πολυπεκτομή

πολυπεκτομή παχέος εντέρουΟι πολύποδες είναι υπεργέρσεις του βλεννογόνου ενός κοίλου σπλάχνου και μπορούν να ανεβρεθούν σε κάθε σημείο του πεπτικού σωλήνα. Συχνότερα τους συναντάμε στο παχύ έντερο, οπότε και χρήζουν εκτομής λόγω της δυνατότητας σημαντικού ποσοστού αυτών να εξελιχθεί σε καρκίνο.

Η ενδοσκοπική αφαίρεση γίνεται με διάφορους τρόπους μέσω της κολονοσκόπησης (λαβίδα βιοψίας, βρόχο πολυπεκτομής, hot biopsy), που επιλέγονται ανάλογα με το μέγεθος του πολύποδα.

Οι σημαντικότερες επιπλοκές όπως αιμορραγία και διάτρηση είναι σπάνιες ( 3- 5 %) και εξαρτώνται από το μέγεθος και την αιμάτωση του πολύποδα, καθώς και από την εμπειρία του ενδοσκόπου.

Ανάλογες επεμβάσεις αφαίρεσης πολυπόδων γίνεται και στον οισοφάγο, στόμαχο και δωδεκαδάκτυλο.