Η κολονοσκόπηση

κολονοσκόπησηΗ κολονοσκόπηση (ή ενδοσκόπηση παχέος εντέρου) είναι μία εξέταση επισκόπησης του κατώτερου γαστρεντερικού σωλήνα (παχύ έντερο και τμήμα του κατώτερου λεπτού εντέρου). Η επισκόπηση αυτή διενεργείται με τη βοήθεια εύκαμπτου σωλήνα μεγίστης διαμέτρου 1,3 εκ. με οπτικές ίνες στο απομακρυσμένο άκρο του, οπότε και η εικόνα μεταφέρεται στην οθόνη.

Αποτελεί τη μοναδική άμεση μέθοδο επισκόπησης του κατώτερου πεπτικού και την εξέταση εκλογής για την πρόληψη του καρκίνου παχέος εντέρου. Μέσω αυτής υπάρχει η δυνατότητα λήψης βιοψιών για τη και την ιστολογική διερεύνηση βλαβών. Επίσης μέσω της εξέτασης αυτής μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και σοβαρότερα προβλήματα, όπως αιμορραγία ,αφαίρεση πολυπόδων, οξυτενή κονδυλώματα

Η προετοιμασία ξεκινά τρεις ημέρες πριν με ειδικό διαιτολόγιο, ενώ την τελευταία ημέρα της προετοιμασίας λαμβάνουμε καθαρτικά. Η διαδικασία της εξέτασης είναι απλή και σύντομη (μέγιστη διάρκεια 20 λεπτών) και διενεργείται με την ενδοφλέβια χορήγηση μέθης, για να είναι άριστα ανεκτή από τον ασθενή.