Γαστροσκόπηση

ΓαστροσκόπισηΗ γαστροσκόπηση (σωστότερα δωδεκαδακτυλοσκόπηση) είναι μία εξέταση επισκόπησης του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα (στοματοφάρυγγας, οισοφάγος, στόμαχος και δωδεκαδάκτυλος). Η επισκόπηση αυτή διενεργείται με τη βοήθεια εύκαμπτου σωλήνα μεγίστης διαμέτρου 1 εκ. με οπτικές ίνες στο απομακρυσμένο άκρο του, οπότε και η εικόνα μεταφέρεται στην οθόνη.

Αποτελεί τη μοναδική άμεση μέθοδο επισκόπησης του ανώτερου πεπτικού, με την οποία υπάρχει η δυνατότητα λήψης βιοψιών για τη διερεύνηση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και την ιστολογική διερεύνηση βλαβών των παραπάνω οργάνων. Επίσης μέσω της εξέτασης αυτής μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και σοβαρότερα προβλήματα, όπως αιμορραγία (κοινώς γαστρορραγία), αφαίρεση πολυπόδων, αφαίρεση ξένου σώματος, τοποθέτηση γαστροστομίας.

Η διαδικασία είναι απλή και σύντομη (μέγιστη διάρκεια 10 λεπτών) και διενεργείται με την ενδοφλέβια χορήγηση μέθης, για να είναι άριστα ανεκτή από τον ασθενή.