Η ERCP

Η ERCP (ενδοσκοπική παλίνδρομος χολαγγειοπαγκρεατογραφία) αποτελεί αναίμακτη διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδο προσέγγισης του χοληδόχου και του παγκρεατικού πόρου. Συμπληρώνει ή και αντικαθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις τη χειρουργική επέμβαση σε παθήσεις των χοληφόρων και του παγκρέατος.

Η διαδικασία της εξέτασης αυτής διενεργείται με την παρουσία αναισθησιολόγου με τη βοήθεια εύκαμπτου ενδοσκοπίου διαμέτρου περίπου 1 εκ. και διαμέσου της στοματικής κοιλότητας φθάνουμε στο δωδεκαδάκτυλο, όπου αναγνωρίζεται το φύμα Vater, που καθετηριάζεται και δίνει έτσι τη δυνατότητα εισόδου είτε στον χοληδόχο είτε στον παγκρεατικό πόρο. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται νοσήματα, όπως λίθος χοληδόχου πόρου, καρκίνος στην ανατομική περιοχή του 12δακτύλου, που αποφράσσουν το χοληφόρο δέντρο (τοποθέτηση ενδοπροθέσεων – stents).

Οι επιπλοκές, όπως παγκρεατίτιδα, αιμορραγία είναι σπάνιες και εξαρτώνται τόσο από τη βαρύτητα της νόσου όσο και από την εμπειρία-ικανότητα του επεμβατικού ενδοσκόπου.

Ο ασθενής σιτίζεται την επόμενη ημέρα και μπορεί να λάβει εξιτήριο με τις κατάλληλες οδηγίες και αγωγή.